DELA

Spåra upp nya körfiler inom byggandet

Jag har nu i tjugo års tid varit engagerad i husbyggandet genom att skriva artiklar i tidningarna för att väcka en sovande bransch. Ingenting har hänt på tjugo år trots ansträngningarna och det tycks vara svårt ”he e svårt ti förklar för di som int förstar”.

Människans påverkan på jordens klimat och miljö är långt hunnen mot katastrofen varför alla bromsar måste sättas in. Inte minst den senaste torkan, skogsbränderna och stormarna vittnar om vilken fas vi är inne i borde väcka varje själ.

I Finland är nästan hälften av alla offentliga byggnader angripna av dålig inomhusluft, fukt och mögel och människor som vistats i husen mår dåligt. Man beräknar att det behövs 50 miljarder euro för att reparera dagens skador men inga pengar finns i budgeterna.

Offentliga byggnader som måste saneras drabbar skattebetalarna i slutändan. När privata egnahemsägare drabbas av samma sak så är det en katastrof för den enskilde människan.

Situationen i Finland är inte unik ty samma sak händer i Sverige. Den stora skillnaden är dock att staten Sverige ger bidrag till de drabbade vilket staten Finland inte gör. Försäkringsbolagen sviker också den enskilde som drabbas i en situation när hen som bäst behöver hjälp.

Byggandet i privatkapitalistisk regi har havererat fullständigt i Finland. Byggbranschen måste befrias från pengavinster och tidspress.

Jag hävdar att staten måste taga över ansvaret för byggandet helt och hållet så att endast en har ansvar och inte som nu att ett hundratal som kan vara inblandade i ansvaret i ett bygge. Miljöministeriet som handhar byggfrågor idag får absolut inte godkänt, det måste till helt nya kraftresurser.

Situationen är nu så allvarlig att jag tillsammans med några andra beslutat att något måste göras akut. Man måste börja från noll med utbildning om hur man skall bygga i enlighet med naturlagarna.

Det måste gå att bygga med naturens eget material och inte med en massa kemiska materialföreningar som inte har förmåga att anpassa sig till naturlagarna.

Jag är fullt medveten om att det även inom byggbranschen finns människor som förstår den nuvarande situationen och som vill förändra.

Jag tror att den mänskliga intelligensen innerst inne reagerar hos alla människor, men det är svårt att komma ur uppkörda spår. Därför måste någon börja för att spåra upp nya körfiler inom byggandet.

Var och en som har intresse vänligen ta kontakt med mig så vi kan diskutera och utforma strategier för fortsättning.

BRUNO FRANSHOLM

BYGGMÄSTARE I PENSION