DELA

Spara sex miljarder – ja eller nej?

Vi har i valdebatten tagit över den anglosaxiska modellen med ja och nej frågor. När man har ett tvåpartisystem som i USA och Storbritannien är det lätt att ta ställning för eller emot. Riktigt så fungerar det inte när man skall samarbeta och kompromissa med många andra partier som är vår tradition.

Det är viktigt att föra en ärlig och realistisk politik även i valtider och inte bjuda över eller under varandra. Statens ekonomi har under nästa valperiod ett balanseringsbehov på omkring sex miljarder enligt Finansministeriets färska rapport från mars 2015 och det är tyvärr en realitet vi måste förhålla oss till. Enligt ministeriet kan staten inte höja skatterna märkbart, eftersom det försvårar uppkomsten av nya arbetsplatser, men skattesystemet måste justeras så att det stöder tillväxt och arbete i högre grad än nu. Arbete skall vara lönsamt.

I sin analys av Finlands ekonomi ser Anders Borg större problem än vad han väntat sig. Ett av hans budskap är att finländarna måste bereda sig på låga lönelyft flera år framöver. Ett återhållsamt lönepaket kan kombineras med smärre inkomstlättnader. Borg efterlyste också ett större utbud av arbetskraft och anser att ökad invandring kan stimulera ekonomin.

Besluten om inbesparingar måste fattas under den kommande valperioden, men inbesparingarna måste ske över en längre period, mer realistiskt är fem, sex år. Det skall också framhållas att av de sex miljarder det talas om hör fyra miljarder till statsekonomin och två till kommunsidan. Hur man genom olika reformer i riket skall kunna göra dessa inbesparingar är till stora delar höljt i dunkel efter att social- och hälsovårdsreformen inte gick igenom grundlagsutskottets behandling och därmed måste nya initiativ tas, mer om den processen under www.naucler.ax.

Den åländska riksdagsledamoten ingår i Svenska riksdagsgruppen och har av tradition stött regeringen i dess finanspolitiska åtgärdsprogram. Om jag får väljarnas förtroende att fortsätta i riksdagen är min avsikt att föra en finanspolitik i linje med regeringen och byggd på det faktamaterial som finansministeriet tar fram.

Elisabeth Nauclér

Riksdagsledamot

www.naucler.ax