DELA

Spara pengar – Ta bussen!

Tack Gard för att du tog upp tråden med busstrafiken igen. Låt mig komplettera dina uppgifter visavi kostnaden för egen bil. Sträckan Alören-Mariehamn är ca 50 km. Anta 250 arbetsdagar per år vilket ger 25.000 km/år. En normalbil kan antas dra 0,7l per mil. Detta innebär en förbrukning om 1.750l. Anta 1,3 € i literpris och kostnaden blir då 2275 €, eller en månadskostnad om 207 €. Således är bussen redan i dag billigare.
Att subventionera landsortsbussarna ytterligare skulle säkert göra dessa ännu attraktivare och på sikt ge mindre slitage på vägar, mindre trängsel och bättre miljö. Med subventioner kunde man dessutom styra inköpen av nya bussar till miljövänligare alternativ, som hybridbussar.

Att många ändå väljer att ta bilen, i stället för att ta bussen eller samåka beror säkert på bekvämlighet, i kombination med att Mariehamn subventionerar med gratisparkering. Det är även möjligt att man inte ens räknat på vad bilkörningen kostar. Man knorrar litet då man tankar, men glömmer sedan bort det hela eftersom bensinen aldrig kan bli för dyr.

Anta i fallet ovan att man tar bussen i stället. Inbesparingen på ett år blir 800 € vilket är en avsevärd summa. Om man i stället samåker två personer blir inbesparingen 1137€, samåker man tre personer blir inbesparingen 1516 € per år.
I resonemanget har jag helt lämnat bort bilens fasta kostnader och slitagekostnader som service, olja, däck etc, eftersom jag antar att man ändå behöver en bil.

Kontentan blir att man kan spara pengar och spara på miljön samtidigt.
Alla vinner, så vad väntar vi på?
Anders Gustafsson