DELA

Spara på sjukvård med att satsa på folkhälsoarbete

ÅHS budget är över hälften av hela landskapregeringens budget. Efter ÅHS bildades har inte det förebyggande folkhälsoarbetet utvecklats nämnvärt. Tredje sektorn erbjuder aktiviteter för de som har ekonomiska möjligheter och förstår att gå på gym och sköta sin hälsa allmänt. De som mest behöver detta nås inte.

Folkhälsoarbetet är en lagstadgad del av hälso – och sjukvården. Specialsjukvården kostnader ökar ständigt dels pga. brist av förebyggande åtgärder. Livsstilsinformationen skall vara motiverande, begriplig och hanterbar för klienterna. Den kan delas digitalt med uppföljningssamtal och vara i vissa sammanhang en obligatorisk del av tex. barnrådgivningen.

Livsstilsmottagningen behöver flera tjänster för att kunna utveckla sin verksamhet och övrig personal skall kunna hänvisa klienterna dit. Så ÅHS satsa stort på hälsofrämjande arbete så minskar prislappen på sjukvård och människornas lidande. Hannele Vaitilo LIB