DELA

Spara klokt, förändra långsiktigt

En justerad klumpsumma som baserar sig på 0,48 procent istället för tidigare 0,45 skapar nya möjligheter till hållbara och positiva ekonomiskt politiska beslut.

Däremot finns ett flertal områden där strukturella reformer är nödvändiga. Kommunstrukturen är en av dem.

Det vi socialdemokrater inte vill göra är att med kniven mot strupen vidta besparingar som slår hårt mot utsatta grupper, som orsakar skada eller som i längden blir dyrare. Vi ser inte nedskärningar som ett självändamål. Vi värnar välfärden och arbetsplatserna, men är fullt medvetna om det reformbehov som finns och behövs.

Tillsammans med de övriga partierna i landskapsregeringen ska vi spara klokt och förändra långsiktigt, utan ett ideologiskt upprepande om att det alltid, alltid är bättre att skära ner på offentlig sektor.

Sara Kemetter (S)
Göte Winé (S)
Carina Aaltonen (S)
Tony Wikström (S)
Igge Holmberg (S)