DELA

Spara inte på vård

Elvis i lagtinget och kommunen:

-Utbildning: våra unga ska ha rätt till bra utbildningsmöjligheter. Det är en investering i framtiden.

-Vård: är inget vi kan spara på. Äldreomsorgen behöver ses över och få mer resurser.

-Miljö: vi måste i allt högre grad tänka miljövänligt både lokalt och globalt. T.ex. sopsortering, förnyelsebara energikällor såsom vindenergi, elfordon osv.

-Kultur: vi ska profilera Åland som det kulturbesöksmål det är. T.ex. bör ett besökscenter byggas i Bomarsund.

-Samma service: och samma kommunalskatt. Slå samman alla våra mikrokommuner till en. Spar på den administrativa kommunförvaltningen men behåll och förbättra servicen.

-Public service: radio och TV skattefinansierad och utvecklas enligt långsiktiga planer. T.ex. HDTV lyser med sin frånvaro. ÅRTV:s distribution och produktion ska separeras men styrelsen jobbar för en integrering!? Verksamheten sköts idag väldigt dåligt av både landskapsregeringen och ÅRTV:s styrelse.

Elvis Ahlgren (Lib)