DELA

Spara inte på våra äldre!

Samtidigt som Mariehamns ekonomi går väldigt bra så hålls det hårt i slantarna. Naturligtvis ska man inte slösa med skattebetalarnas pengar, och naturligtvis ska man alltid se hur verksamheterna kan förbättras utan att prislappen blir för hög. Men ibland kan det gå för långt och då måste vi kunna se sanningen i vitögat och ta ett steg tillbaka.

Mycket tyder på att sparåtgärderna som drabbar Trobergshemmets nattpersonal är exempel på just detta. Tanken var säkert god. Man har jämfört sig med enheter i Finland och man kanske tänker att för det mesta så sover de äldre lugnt på natten och arbetsbördan är mindre.

Men även om en arbetssituation är ok ”för det mesta” så behöver en nattjour också förbereda sig på det som inte händer varje dag. ”Nedskärningarna kommer inte att påverka patientsäkerheten och personalen ska klara av det här utan att gå på knäna eller uppleva stress och otillräcklighet” har vi fått höra och det utgår vi från.

Ulla Andersson (S) framförde på augustimånads fullmäktigemöte att man borde följa upp detta, förslagsvis efter 6 månader, och se hur det gick. Det låter klokt. Visar det sig att det var ett dåligt beslut måste man öka personalstyrkan. Det här är en grupp Mariehamnare som inte alltid orkar kräva sin rätt.

Men de har jobbat hela sitt liv och byggt Åland och det välstånd vi alla åtnjuter. Därför är det vår plikt att ge dem en god vård, gärna med guldkant, på ålderns höst.

Till sist anser vi att det inte ska införas något vikariestopp när vi går in i oktober. Ett samhälles rikedom mäts inte i hur mycket pengar man har på banken, utan hur man tar hand om sina svagaste.

Tony Wikström (S)

Jessy Eckerman (S)

Sara Kemetter (S)

Anders Hallbäck (S)

Igge Holmberg (S)

Christian Beijar (S)

Barbro Sundback (S)