DELA

Spara inte på barn och äldre

Socialdemokraterna i Jomala föreslog, med understöd från liberalerna, på senaste fullmäktigemöte en skattehöjning för att inte behöva spara på barnen, skolan och de äldre. De andra partierna vill fortsätta spara och skära för att undvika en liten ökning av skatteöret. För att fortsätta vara en attraktiv kommun kan vi inte enbart förlita oss på vårt läge och på att det ska finnas tomter att bygga på. Vi måste också kunna erbjuda god kommunal service. Dagens inflyttande ser förmodligen mer på tillgång till bra barnomsorg och skolor än till ett lågt skatteöre.

– Vi vill att inbesparingen på elevassistenter minskar. Assistenterna är viktiga både för barnen och lärarna.

– Vi vill att daghemmen ska få elektronisk närvarohantering, det skulle underlätta både för personal och föräldrar.

– Vi vill också ha in medel för förverkligandet av ett daghem i Möckelö Strand i budgeten för 2021.

– Vi vill att fritidsledaren på Frideborg ska fortsätta jobba en gång i veckan.

Jomala är även en kommun med relativt få äldre. Vi måste kunna ge dem en fin och värdig sista tid i livet med god omvårdnad.

Oasen har genomgått förändringar och förbättringar på senare år. Att spara 5 procent på en budget som till 83 procent består av personalkostnader innebär ofrånkomligen att det kommer märkas i vården av våra äldre. Vi föreslog att de budgeterade medlen till Oasen är kvar på den nivå som var i budget 2020,

KST bör få möjligheter till en god start. Redan nu är budgeten lägre än vad kostnaden var för motsvarande tjänster i alla 16 kommuner sammanlagt. Trots det ställs ytterligare sparkrav på denna organisation som ska sköta vår socialvård, missbrukarvård, barnskydd och specialomsorg. Vi måste ge KST möjligheten att göra sitt jobb. Därför föreslog vi att inga nedskärningar görs gällande KST.

Varken barn eller äldre går speciellt bra att spara pengar på utan att det får långtgående konsekvenser. Att fortsätta ha skatteöret lågt och samtidigt spara hårt på dessa områden är för oss i Jomalas Socialdemokrater orimligt, därför föreslog vi en höjning av skatteöret till 17,5 procent.

HEDVIG STENROS
SIV EKSTRÖM

KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMÖTER FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I JOMALA