DELA

Spara inte in på de som behöver hjälp

Den sittande åländska regeringen har tillsatt en kommitté med syfte att spara in pengar för kommunerna, och de föreslår då nedskärningar i personaltätheten inom barnomsorgen och skola samt att minska på elevassistenter i skolan.

Det kan säkert spara kostnader i årsbudgeten på kort sikt. Men långsiktigt så är det verkligen att riskera de ungas framtid.

Bästa medlemmar i kommittén. Det är personalen som gör skillnad – det är de som ser barnen, hjälper dem och vägleder dem. En personal inom barnomsorg ser jag inte som en kostnad i budgeten, utan en famn för barn att sitta i, en person som ger barnet bekräftelse omtanke och trygghet.

Jag ser en elevassistent som en person som hjälper barnet och vägleder dem i skolan.

 

Nu har våra skolor sett ett ökat behov av stöd och hjälp till våra unga och byggt upp ”studios” i högstadieskolorna – vilket kräver mera personal men ger större hopp om en framtid för dem i behov.

Jag skulle rekommendera kommittémedlemmarna att läsa nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs rapport: ”Bättre stämma i bäcken än i ån”

Det är en rapport att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga insatser för barn och unga.

Kort kan jag sammanfatta att ha tillräckligt med resurser för barn och unga sparar pengar på sikt. Att spara in pengar på resurser till barn och unga kostar mer på längre sikt.

Jag läste nyligen om att unga behöver mer resurser och stöd nu än tidigare, men nu vill våra åländska regeringspartier spara in stöd och resurser för dessa.

Jag har suttit och väntat på förslag från denna regering om resurser till unga och barn med särskilda behov. Här kommer förslag 1 och det är att minska på resurser och hjälp. Centern, Moderaterna på Åland och Obundna förvånar mig inte. Men partiet Hållbart Initiativ har tydligen glömt den sociala hållbarheten.

 

För mig är social hållbarhet att skapa miljöer där människor trivs och känner sig trygga. De grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

För mig är inte detta ett sånt förslag.

Tänk om, besluta rätt. Se gärna på strukturella förändringar men gå inte in och försämra förutsättningarna för barnomsorg och skola.

För mig är Åland ett av världens bästa ställen att bo på bland annat för en bra välfärd, vi ser individerna och vi hjälper dem som behöver det. Det vill våra åländska regeringspartier nu skära kraftigt på. Låt oss alla blomstra i ett bärkraftigt samhälle. Se gärna på strukturella förändringar hellre än att spara in på dem som verkligen behöver hjälp.

GÖTE WINÉ