DELA

”Spännande” vara företagare i skärgården

kan vi företagare och ortsbor på Kökar andas ut för den här gången, bankservicen är räddad. Men en arbetsplats har gått förlorad…
Nu får vi ”Lugn och ro igen”, trodde vi. Haha, vilket skämt! I stället ställs vi genast inför nya problem.
Att vara företagare i skärgården är – ska vi säga; spännande, omväxlande, fast oftast inte på ett roligt sätt.
Den här gången handlar det om mat- och varutransporterna till och från ön. Den åkeriägare från orten som kört transporterna sedan år 1978 är plötsligt på väg att bli utmanövrerad av landskapsregeringen till förmån för ett annat åkeriföretag från fasta Åland.
Hur tänkte landskapsregeringen här? Inför senaste valet fick vi alla höra att ”Hela Åland ska leva” och ”en levande skärgård”, jo visst. Ändå väljer man att dra undan benen mer och mer för skärgårdsborna. Här försvinner nu kanske ännu ett företag och en nog så viktig arbetsplats i skärgården. Eftersom landskapsregeringens tidigare indragningar i turlistan gjort det så gott som omöjligt att bedriva övrig beställningstrafik för nämnda åkeriägare, finns inget annat än att upphöra med verksamheten. Tack för det landskapsregeringen!

Hos oss företagare som behöver få våra varor finns nu också en stark oro inför framtiden. Hur ska transporterna gå till rent konkret med ett åkeri som inte hör hemma på orten? Får vi företagare våra varor körda fram till dörren, som vi är vana med nu? Eller kommer varorna att lämnas i Harparnäs (färjhamnen) på lastkajen, där det blir upp till varje företagare att hämta hem dom?
Det sistnämnda förslaget vore en ytterst olycklig lösning för oss. För det första äger vi inga fordon som krävs för mattransporter. För det andra vore det en lösning som nog strider mot alla ÅMHM:s rekommendationer, eftersom det innebär en bruten transport och kylkedja. Vilket vore rent katastrofalt för våra kylvaror. Glassen kommer exempelvis att vara upptinad innan den får komma i frys igen, grädden och mjölken sur och så vidare.
En annan oro är mjölktransporterna från ön. Hur ska dessa gå till rent praktiskt? Kommer det nya åkeriet ut till Kökar för att hämta mjölken till stan. Något annat alternativ finns nämligen inte. Det är av största vikt att mjölken transporteras i tankbil och att mjölken hålls nedkyld under transporten.

Vi kan förstå att landskapsregeringen kanske stirrar sej blind på det billigaste anbudet. Men hur samhällsekonomiskt blir det sedan i slutändan när åländska företag tvingas lägga ner? I det här fallet handlar det kanske om tre stycken åländska företag, eftersom Sottunga och Kumlinge/Brändös transporter också är hotade.
Vi behöver ett åkeri på Kökar! Tänk er att ett stort åkeri från tex Sverige eller fasta landet etablerar sej Åland och konkurrerar ut Transmar. Vi tror nog att det skulle bli ganska kännbart för hela Åland. Det här här precis samma sak fast i mindre skala.
Kökars Företagare rf