DELA

Späder på fördomar

I Nya Ålands temabilaga ”Ung nu” ingick i fredags en text om gymnasieskolorna på Åland. Där fick tolv elever från olika skolor uttala sig om diverse negativa fördomar om skolorna de tagit del av. Den enda följden av artikeln är att man ytterligare späder på de fördomar som finns om skolorna. Att de praktikanter som producerat texten inte kan avgöra vad som lämpar sig för publicering kan man förstå, men att den ansvariga utgivaren släpper igenom en dylik text är minst sagt förvånande.
Kjell Pensar
Journalistens uppgift är inte att försköna verkligheten, utan att beskriva den. Om dessa fördomar existerar, vilket de uppenbarligen gör, är det bättre att öppet diskutera dem än att låtsas att de inte finns. Kanske är det också är skäl att påminna om att de ungdomar vi intervjuade var fullt kapabla både till självdistans och -ironi.
Nina Fellman
chefredaktör
Nya Åland