DELA

Sottunga ser möjligheterna

Åländsk Centers partiledning och lagtingsgrupp var på söndagen ut till Sottungas gamla skola där vi på plats i historien fick ta del av den framtid som sottungaborna ser fram mot och arbetar för. Ett trettiotal sottungabor dök upp till diskussionen som handlade om sådant som gör vardagen levande och tillvaron viktig för Ålands och Finlands minsta kommun.

Diskussionen handlade, bland annat, om den kommande pilgrimsvägen (St Olafsvägen) som ska binda samman Sottunga med Kökar och fasta Åland och vidare till Finland. Detta projekt initierades från början från Sottunga och är ett utmärkt exempel på att bygga samman framtiden med historien. På Sottunga är talkoandan för övrigt ständigt närvarande, inte minst då upprustningen av den gamla skolan genomfördes och när fokus har lagts på gästhamnen och Östersjöns godaste wienerschnitzlar!

Livet sker lokalt och inte bara med hjälp av kalkylatorer och statistik. Från Centerns sida vill vi skapa grogrund för folks idéer och vi vill ta tillvara och uppmuntra det lokala samhällets egen drivkraft. Det sker genom inspirerande ledarskap och lokala initiativ.

Samhällsbygge består av människor, inte bara siffror. Vi vill att människors idéer ska växa och vi vill fokusera på möjligheter snarare än hinder. Vår självstyrelse och vårt decentraliserade samhälle är unikt och därmed även ansvarstagande och långsiktigt hållbart. Sottunga är ett gott exempel på den kraft som uppstår när man gör saker tillsammans.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Jenny Schuhmeister

Roger Nordlund

Runar Karlsson

Britt Lundberg

Mikael Lindholm

Mathias Johansson

Anna Holmström