DELA

Sottunga kommun och samarbete med andra

Så här i valtider lyssnar man ibland på debatter och på folk som uttalar sig i olika media. Utökat samarbete kommuner emellan kommer ofta på tal och i något sammanhang kunde jag mig höra: ”Sottunga måste börja samarbeta”.

Sedan flera år samarbetar vi på de flesta områden med andra kommuner. Bokföring, löneräkning och fakturering sköter Kökars kommun, likaså tjänsten som socialsekreterare, en stor del av skolundervisningen och en del av vår åldringsvård sköter Föglö kommun, för resten av åldringsvården anlitas DGH och tillfälligt andra kommuner, byggnadsgranskare sköts som köpetjänst, liksom alla andra nischade tjänster. Vi sköter skoldirektörskapet för Föglö och Kökar. För allt detta har vi naturligtvis det slutliga ansvaret, men vi är nöjda med dagsens ordning. Eftersom vi bor på en ö så sköter vi själva om hemvården och våra fastigheter.

Kring KST-ärenden samarbetar vi också gärna i framtiden, även om vi inom det området under de senaste åren inte haft några kostnader. Vi är också öppna för nya samarbetsinviter, dock gärna så att vi får ta hand om något för någon annan kommun.

Men hur litet vi än har kvar att ”regera” över, vill vi ändå fortsätta som självständig kommun så länge som möjligt. Alternativet för en ensam ö med sina utbyar ute i havet är avskräckande.

Björn Rönnlöf