DELA

Sottunga bör behandlas som övriga kommuner

Vi anser att frågan om Sottungas ekonomi inte ska sammanblandas med frågan om en kommunstrukturomvandling. Landskapsregeringen bör återkomma då de pågående utredningarna om kommunstrukturen slutförts. Sottunga bör i det här sammanhanget behandlas som alla övriga kommuner och inte med diktat från landskapsregeringen. I dagsläget finns det inte något lagstöd för de skrivningar och de uttalanden som landskapsregeringen gjort om att Sottunga ska upphöra som kommun från och med nästa val. Enligt gällande lagstiftning är det upp till innevånarna i respektive kommun att besluta om sin kommuntillhörighet. Den kommunala självstyrelsen och gällande lagstiftning ska respekteras.

Roger Nordlund (C),

Veronica Thörnroos (C),

Lars Häggblom (Ob)