DELA

Sossediktaturen har slagit ut i full blom

Mariehamn SKA ta emot asylflyktingar. Hårda ord. Tydligen har sossediktaturen slagit ut i full blom med Igge Holmberg i spetsen. Ingen annat parti och de som drabbas mest av världsförbättrarnas flyktingpolitik skall ha något att säga till om. Pensionärer och sjuka i samhället som slitit hela sitt liv och byggt upp samhället till vad det är i dag. Se bara på åderlåtningen av sjukvården på Åland med ÅHS i spetsen. Nerdragningar och höjda avgifter som följd. Mariehamn som inte hade råd 1 600 euro för samlingssalen för pensionärerna på Edlagården.

Man kan fråga sej vem som skall stå för kostnaderna för den massinvandring av flyktingar som IH förespråkar. Inte blir det IH och hans gelikar i alla fall. Det är naivt att tro att Åland skall lyckas bättre med samma flyktingpolitik som Sverige hade fört så sent som till förra året. Den har skapat stora utanförskapsområden. I Sverige bor idag nära en miljon flyktingar och invandrare, man vet inte exakt i förortern runt storstäderna. År 2014 fanns det 130 områden som räknades till utanförsskapsområden enligt Sveriges radio och television. Och i dessa områden var över hälften av personer mellan 20 och 64 år utan arbete. Och man kan förmoda att det ser värre ut idag. Och att man är så naiv och tror att konflikterna mellan de olika grupperna slutar när dessa flyr hit är mer än naivt. Det ser vi på de konflikter som bryter ut på flyktingförläggningarna runt om i Europa. Jag anser att hjälpen skall sättas in på plats, då minskar flyktingströmmarna.

Att flytta konflikterna till Europa och Norden hjälper varken flyktingar eller medborgare i respektive länder dit de kommer. De enda vinnarna är motståndarna till det som skett och sker. Felet är att många medier och en minskande grupp politiker försöker påtala vilken katastrof vi går emot om vi inte tar emot flyktingar. Man kan ju fråga sej igen vilka som byggt upp den välfärd som det ser ut i dag. Invandring är bra för smhället, det är ingen som ifrågasätter men den måste ske på ett vettigt sätt. Men jag efterlyser faktiskt lite balans i debatten. Att bli kallad för rasist av världsförbättrarna kan jag ta, det verkar vara det enda de har kvar av sina argument. Och till slut börjar fler och fler partier i Sverige inse att hjälpen måste ske på plats där de kommer ifrån utom Vänsterpartiet, dom är tydligen så hjärntvättade i sin ideologi att inget argument biter. Och tyvärr har vi samma fenomen här på Åland.

Jack Sjölund