DELA

Sosse-sagor

Socialdemokraterna påstår sig föra en ansvarsfull ekonomisk politik i Mariehamn.
Den bild sossarna målar upp stämmer inte överens med verkligheten.
När det gäller investeringarna i Mariehamn påstår sossarna att deras förslag skulle spara in ca 6-7 miljoner euro i förhållande till budgeten för den kommande treårsperioden.

Verkligheten är en helt annan. Sossarna har inte föreslagit att någon enda planerad investering skall lyftas bort och inte förverkligas. Det de föreslagit är att framskjuta Trobergshemmets renovering. För att klara av en sådan sak var sossarnas förslag att staden bygger ett nytt äldreboende i södra staden. Detta betyder ju en ny, obudgeterad investering på 5-7 miljoner euro!
Därutöver ville sossarna bygga Nyängens daghem i en version som skulle kosta ca 1 miljoner euro mer än planerat.
Sossarnas förslag skulle alltså i själva verket betyda en ytterligare belastning på stadens investeringsvolym om 6-7 miljoner euro!

Dessutom har sossarna föreslagit att barnomsorgsavgiften skulle slopas. Det skulle innebära ett inkomstbortfall för staden om ca 750.000 euro/år, dvs ca 3 miljoner euro över en 4-års-period.
Snacka om ansvarsfull ekonomisk politik!
De kommer med en rad i och för sig behjärtansvärda förslag. Men dessa förslag har en sak gemensamt – de är helt ofinansierade.
Sossarnas ekonomiska politik är ett populistiskt sätt att försöka slå blå dunster i medborgarnas ögon.
Folke Sjölund (lib)
Johan Ehn (M)