DELA

Sossarnas oppositionspolitik

Barbro Sundback gör ett frontalangrepp på näringslivet med siktet inriktat på Ålands Bygg AB. Hon misstänkliggör bolaget och ifrågasätter om det bedriver dubbelspel när det gäller tomten i Apalängen som ska användas för att bygga små bostäder. Bolaget planerar ett projekt som enligt ansökan omfattar 104 studiebostäder om 21 kvm, 12 lägenheter om 33,1 kvm och 12 lägenheter om 43,4 kvm.
Dessa planer har bolaget presenterat för staden och på den basen har staden ingått ett föravtal med bolaget om ett långtidsarrende på 50 år.
Ur samhällets synvinkel är det bra att ett privat bolag satsar på studiebostäder nu. Annars vet vi inte hur länge det tar att få dem, eftersom varken staden eller landskapet har resurserna. Förverkligandet av Briljanten är ett annat bra exempel.

BS beskyller bolaget för att planera projektet för ”kortsiktig privat vinnings skull” och framför en konspirationsteori om att bolaget när arrendeavtalet är klart, så kommer bolaget att förverkliga ett helt annat projekt. Så är det inte alls – bolaget har på basen av sin planering ansökt om räntestöd och borgen från landskapet, och dessa beviljas endast för hyresbostäder.
Den här sossetaktiken att bedriva oppositionspolitik påtar vi bestämt avstånd ifrån. Vi måste ju i vårt samhälle kunna lita på vad olika aktörer förbinder sig till och de planer de presenterar.
I detta fall är det små bostäder som gäller och det finns ett skriande behov av sådana i staden. Just att det byggs ändamålsenliga studiebostäder är nödvändigt för Ålands Högskolas utveckling.

Den nu aktuella stadsplanen för tomten har antagits av en enhällig stadsutvecklingsnämnd, dvs även av sossarnas representanter.
BS har fel när det gäller stadsplanens innehåll. Den planbeskrivning som ingår i stadsplanen är bindande och i den står klart att ”syftet är att bygga studerandebostäder.”
Sossarnas i Mariehamn politik har under denna valperiod varit en ren oppositionspolitik – de är emot det mesta som besluts i staden. Det betyder också att (s) ställt sig på sidan om beslutsfattandet.
Folke Sjölund (lib)
stadsstyrelseledamot
Rauli Lehtinen (lib)
fullmäktigeledamot