DELA

Sossarna öppnar alla kranar!

Kalle Fogelström (S) menar att det är omotiverat att hålla igen på stadens driftkostnader och menar i stort sett att investeringsnivån är det enda problemet. Driften är inget bekymmer menar han. Ja, investeringsnivån är hög, men en investering behöver inte betyda ett problem om man har en extern finansiär eller säljer annan egendom för att få loss medel.
Det går också att investera i avkastande verksamhet som inte innebär något stort problem på sikt. Dock så medför stadens stora investeringar i nya byggnader ökade kapitalkostnader och ofta kraftigt höjda driftkostnader på grund av den service som ska erbjudas i byggnaden.

Kalle avslutar sin insändare med att ”det stora problemet är hanteringen av det ”berg” av investeringar som ligger framför oss”. Samtidigt har sossarna i staden gått ut med löften om kraftiga ökningar på investeringssidan. Övernäs skola ska få kosta flera miljoner extra plus ett allkulturhus, offentligt finansierat campus vid högskolan och Ålandsvägen ska byggas om för att nämna några exempel.
I praktiken har också sossarna, under pågående mandatperiod, drivit igenom onödigt dyra investeringar såsom en miljon euro dyrare parkeringsgarage än nödvändigt och flera hundra tusen euro extra på onödigt dyra granitplattor i hamnen.

Kalle skriver också att skatteintäkterna stiger igen och tar det som ett tecken på att vi inte har några problem där längre. Tar man samfundsskatten som exempel så bedömer förvaltningen i staden att ökningen i de senaste månadsuppföljningarna är av tillfällig natur.
Dessutom har vi en tillfälligt antagen lag gällande fördelningsnyckeln mellan landskap och kommun där vi idag får 33 % mot normala 22 % av den totalt influtna samfundsskatten som är genererad på Åland. Det finns inget förslag i skrivande stund om att förlänga den tillfälliga lagen.

Utflaggningarna har resulterat i en strukturell minskning av löneskatterna. Räntorna och energipriserna beräknas stiga. Framöver kommer också allt färre i arbete att försörja fler än idag på grund av den demografiska utvecklingen. Visst finns det en del positiva nyheter också såsom att efterfrågan på arbetskraft ökar, men det tar tid innan det syns i skatteintäkterna.
Den åländska BNP-tillväxten beräknas stanna på 0 % år 2011 och på måttliga 1 % år 2012 enligt ÅSUB. Här är det viktigt att tillväxten sker i privat sektor som defacto bekostar den offentliga sektorn.

Det finns alltså flera andra faktorer som oroar vad gäller stadens ekonomi framöver. Faktorer som sossarna helt verkar ignorera. Bara för någon månad sen ropade sossarna högt och försökte ta på sig rollen som ett ansvarsfullt ekonomiskt parti. Sossarna blåser nu faran över och har öppnat alla kranar inför höstens val.
Petri Carlsson (M)