DELA

SOS-programmet offras

En ny utbildningspolitisk anda drar in över Åland. I den nya andans namn måste SOS-programmet på yrkesskolan offras.

Den första reflexionen jag gjorde när jag läste förslaget till ny lag för gymnasieutbildningen (all utbildning på gymnasialstadiet) var att utbildning i sin helhet ska underordnas det finländska systemet. Inga avvikelser ska tillåtas. Det är bra att landskapets nya utbildningschef bekräftar att så är intentionerna med den nya lagen.
Den andra reflexionen var att det nordiska perspektivet, som alltid funnits inom åländsk utbildningspolitik, var helt borta. Utbildningen på Åland ska, enligt lagförslaget, bli en exakt kopia av utbildningen i Finland. Inga avvikelser i självstyrelsens namn ska tillåtas.

Oberoende av hur näringsstrukturen på Åland ser ut eller vilka utvecklingsintentioner som finns inom näringslivet ska yrkesutbildningen följa den finländska yrkesutbildningen.
Noteras bör att den finländska yrkesutbildningen är bra. Finland har satsat mycket på sin yrkesutbildning, men den lever i samklang med storindustrin. Ända sedan yrkesutbildningen inleddes på Åland år 1950 har arbetsmarknaden och yrkesutbildningen gått hand i hand. Nu råder tydligen en annan anda.

SOS-programmet är det första offret. Frågan är vad som händer med de övriga utbildningsprogrammen? Jag tror inte att berörda tjänstemän haft tid att bedöma vilka andra stora förändringar som måste göras för att anpassa den åländska utbildningsstrukturen till det finländska systemet.
Hela programstrukturen på Åland har ett nordiskt ursprung. Ska alla program nu ersättas av grundexamina? Låter det bra i våra öron att man går på en grundexamen?
SOS-programmet kan klassificeras som ett yrkesinriktat program sett ur ett nordiskt perspektiv. Att begreppet yrkesprofil används innebär endast att yrkesämnena inte uppnår 80 studieveckor av 120. I stället ingår en större andel av allmänna ämnen.
Utbildningskravet på dem som söker tjänster inom samhälleliga och sociala området är oftast någon form av eftergymnasial utbildning.

Utbildningar med en yrkesprofil behövs inte bara inom den samhälleliga och sociala sektorn utan även inom arbetslivet i övrigt. Stryk inte denna variant i den nya lagen. En lag ska skapa utvecklingsmöjligheter inför en allt mer internationaliserad framtid. Tänk nytt!
Jag för än en gång fram mitt förslag att starten av den nya skolan flyttas fram. Det krävs nya överväganden innan lagförslaget är klart att föras till lagtinget.
Nuvarande förslag är ett bevis på mycket dålig självstyrelsepolitik.

Sture Skogberg