DELA

SOS-programmet kan räddas

I samband med den så kallade programreformen år 1995 ändrades namnet på sociala linjen vid yrkesskolan till ”Utbildningsprogram inom samhälleliga och sociala sektorn”. Populärt kallat för SOS-programmet.
Det är intressant att lagframställning nr 13/2006-2007, alltså Struktur-07 lagen, igen dyker upp i utbildningsdebatten. I en krystad förklaring försöker utbildningsministern få stöd för nedläggning av SOS-programmet i den gamla lagframställningen.

Det nya lagförslaget som landskapsregeringen arbetet fram är till cirka 80 % en kopia av Struktur-07 lagen. Men vissa förändringar har gjorts. Förändringar som helt låser in den åländska utbildningen i det finländska systemet. Följden blir försämrade möjligheter att utveckla den åländska utbildningen efter grundskolan och att i första hand SOS-programmet måste offras. Den nordiska profilen saknas helt trots att merparten av ungdomarna söker sig till Sverige för vidare studier.
Struktur-07 lagen var tydlig när det gäller åländska examina. Alla studerande som slutfört sin utbildning inom gymnasieskolan, i enlighet med i läroplanen fastställda mål, skulle få en gymnasieexamen med angiven studie- eller yrkesinriktning. Dessa examina skulle kvalitetssäkras i en landskapsförordning. De som studerat vid SOS-programmet skulle alltså få en gymnasieexamen inom samhälleliga och sociala sektorn som fastställts i landskapsförordning.

I den nya lagen föreslås att de yrkesutbildande skolorna ska sammanslås till Ålands yrkesgymnasium. Studerar man vid ett yrkesgymnasium ska man naturligtvis få en gymnasieexamen med angiven studie- eller yrkesinriktning i likhet med att de som studerar vid en yrkeshögskola får en yrkeshögskoleexamen med angiven studieinriktning osv.
Genom att återinföra gymnasieexamen, i stället för enbart examen, i den nya lagens 2 § för de som slutfört sina studier inom det nya yrkesgymnasiet kan SOS-programmet räddas. En enkel åtgärd. Jag bistår gärna lagberedaren med goda åländska råd om det behövs.
Sture Skogberg