DELA

Sorgligt Bladh? Javisst!

Chefredaktör Jonas Bladh skriver i fredagens ledare att tisdagskvällens debatt i stadsfullmäktige om offentlighetens vara eller inte vara i stadens bolag var en sorglig historia. Vidare menar Bladh att min argumentation ska ha baserat sig på ett dokument som ingen av de beslutande kunnat ta ställning till eller ens få före sammanträdet och att det är illa.

Dokumentet i fråga är ett utlåtande från ett av stadens bolag uppsatt av en som är jur.kand., doktorand och universitetslärare i bolagsrätt. På måndagskvällen fick jag av en partikollega veta att det finns ett utlåtande och att det är inlämnat till staden 1.12.2014 i ett annat ärende som är under beredning.

Eftersom det är en offentlig handling begärde jag ut det dagen efter och läste det bara någon timme innan stadsfullmäktiges möte. Då den berörde ämnet och innehöll väsentlig information kände jag mig nödgad att informera stadsfullmäktige om att det till exempel i utlåtandet framgår att ”Ett ägardirektiv vilket ålägger styrelse eller vd att ge ut generell information till allmänheten skulle försätta bolagsorganen i en rättsligt ohållbar situation”.

I samband med behandlingen av koncerndirektiven i stadsstyrelsen lades plötsligt i slutskedet av behandlingen förslaget fram om att två åländska lagar skulle tillämpas i stadens bolag. De åländska lagar som ska gälla för bolagen är alltså ”Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet” och ”förvaltningslagen för landskapet Åland”.

en sistnämnda vid begäran om utfående av handlingar från bolagen. Alltså, förslaget framfördes efter att vi har behandlat ärendet på fyra möten i stadsstyrelsen och haft ett möte med representanter för stadens bolag. Detta utan någon som helst beredning. Majoriteten ville alltså inte ha in några synpunkter på eventuella bekymmer trots att jag påtalade detta.

Dessutom lade vår gruppledare i fullmäktige förslaget om återremiss så att alla i fullmäktige skulle kunna få en ordentlig beredning i frågan och ta del av handlingen. Inte ens då ville en majoritet ha den informationen.

Så, javisst Jonas Bladh, det var sorgligt och illa att inte stadsfullmäktige kunnat ta ställning till dokumentet, eller ens få det före sammanträdet, men det får majoriteten ta på sig som inte ville bereda frågan.

Petri Carlsson (M)