DELA

Sorgesång

Jag , en bokälskare

har haft en bokhandel

just för mig. Vilken bok jag än talat om

– hon har vetat

Om jag varit osäker

– hon har kunnat.

Om jag velat ha en bok

– hon har skaffat

Vi har förstått varandra

Kärleken till boken

har förenat oss.

Nu har hon slutat

försvunnit ur mitt bokliv,

ur mångas bokliv.

var hitta hennes like?

Maj-Britt Jansson