DELA

Soporna en tillgång

Dags att starta ett åländskt miljöhållbart energibolag som bör vara till minst 30 -50 % ägt av landskapet. Satsa på biogas, det kan med fördel framställas vid mindre lokala ställen typ byar. Allt bioavfall kan användas för produktion av el, värme samt fordonsgas för Mariehamns bioavfall. En större enhet, även vindkraften bör samordnas med tanke på infrastruktur. Finns även våg- och solenergi och så vidare. Premiera energisparåtgärder som jord/bergvärme
Våra sopor en tillgång inte en belastning
Med vänlig hälsning
Dick Tapio (lib)