DELA

Sophanteringen på Åland i utförsbacke

Fortfarande sorteras tetror och kartongförpackningar i skilda kärl och hårda plastförpackningar skall ha ett skilt kärl.
En kund till Ålands Renhållnings Ab som varit i kontakt med bolaget och önskade ett kärl för tetror och kartongförpackningar samt ville lägga hårda plastförpackningar i kärlet för brännbart fick följande svar:

”Tetra kartong = absolut inte! Tetrorna förorenar kartongen som skall till Sverige, tetrorna skickas till Åbo … !” (Enligt uppgift går kartongen inte till Sverige utan allt går till Åbo)
I Sverige och på fasta landet är det samma regler för tetror och kartongförpackningar och där sorteras dessa i samma kärl. (Sker föroreningar av kartong endast på Åland?)
Det går bra att kontrollera uppgiften om sortering på SRV återvinning Ab Sverige samt på Paperinkeräys Finlands hemsida.

När kunden frågade Renhållningen om man kunde blanda hårda plastförpackningar med det brännbara blev svaret: NEJ! Svaret motiverades dock inte. Ytterligare ett märkligt påstående till kunden var att man vid fullständig sortering får 5% rabatt (fullständig sortering i dag enligt Renhållningen är att kartong, tetror, metall, papper, glas, brännbart, hårda plastförpackningar samt komposterbart skall ha skilda kärl)
Genom att sortera tetror och kartongförpackningar i ett kärl som är norm i våra närområden samt att hårda plastförpackningar blandas med det brännbara (eftersom det ändå går till förbränning) får vi en fullständig sortering som uppfyller alla krav och skall ha minst 5% rabatt.

Svar önskas av Ålands Renhållnings Ab.
1.Vad har ni för speciell mottagare av kartong i Sverige som har andra regler än SRV?
2.Hur motiverar ni att hårdplasten som går till förbränning inte kan blandas med det brännbara?
3. Är det bara bostadsbolag som får 5% rabatt vid fullständig sortering?

Får inte till exempel kommuner, övriga bolag eller fyrfackskunder som uppfyller kraven på fullständig sortering 5% rabatt?
4. Ytterligare en fråga till vd Robert Nylund.
I tisdagens Ålandstidning av den 3 dec ”På rundvandring bland soporna” säger du att:
”Det sorterade avfallet inte blandas när de kommer till mottagaren”
Hur är det då med tetrorna och kartongförpackningar/ kartong?

Ovanstående ändringar måste genomföras för att vi skall få en miljövänligare och billigare avfallshantering med färre kärl.
Mängderna material som insamlas från 4-fackskärl är procentuellt sett en liten mängd mot bostadsbolag och företag.
Tydligen kan Renhållningen inte ändra på sorteringarna. Detta är ett problem för när ovanstående är genomfört får man 2-fack lediga i 4-fackskärlen och då får vi helt andra förutsättningar inom avfallshanteringen.

Åland har sedan 1997 varit en föregångare och en ledande aktör inom avfallshantering både om man jämför mot Sverige och övriga Finland. Jag har fortfarande en hel del kontakter med tidigare kollegor i branschen och de undrar vad som nu pågår på Åland i och med att man inte följer med i utvecklingen. Avfallshantering är en viktig och komplicerad fråga för hela samhället och vi borde fortsätta vara med i utvecklingen och framförallt utveckla anpassade system för hela Åland. Vi borde väl fortsättningsvis vara en föregångare, eller vad tycker Renhållningen?
Ingmar Wikman
Pensionerad Vd
från Ålands Renhållnings Ab