DELA

Sopdumpning kostar mycket för alla hushåll

Sedan en tid tillbaka har vi märkt att sopdumpningen i avfallshanteringssystemet har ökat. Framförallt vid återvinningsstationen vid S-market i Möckelö. Avfall som dumpas är i många fall avfall som inte kostar något extra att lämna till återvinningscentralen på Svinryggen eller till Misebilen. Till exempel större kartonger, plastförpackningar, oljor, målarfärg. Det har också dumpats möbler som i flera fall är fullt fungerande och kunde lämnats till återbruk till exempel köp och sälj, bortskänkes, Emmaus.

Varje dumpning där avfall inte lämnas till sin rätta plats kostar mycket pengar i form av personal som måste åka ut och plocka upp och sedan sortera avfallet. Vi bor på en ö och avfall är redan idag dyrt att ta hand om och vi behöver inte merkostnader för hushållen.

Hjälp oss hålla snyggt i avfallshanteringssystemet och hålla kostnaderna nere och lämna allt sorts avfall till Mise ÅVC på Svinryggen.

MISE