DELA

Sopdiktaturen –  Mise!

Mise tänker ta ifrån oss kunder valmöjligheter, fördyra för oss och tvinga på oss ett system som de samt transportör kommer att tjäna så mycket som möjligt på. Samtidigt försvårar de för transportörer generellt och ger all makt åt ett enda transportföretag då dessa ska tvingas kunna hämta sopor i flerfackskärl. För detta krävs väl speciella bilar?

För vår del kommer kostnaden att öka till antingen cirka 666 euro per år (beroende på A eller B-kärl) eller till 498 euro (med utgångspunkt från dagens prislistor)

Vi betalar idag 137 euro per år för kärlet + anslutning till Mise (240 liter, enbart brännbart). Samt cirka 82 till 90 euro per halvår för hämtning (Renhållningen). Totalt cirka 310 euro/år. Okej, men dyrt om man jämför med Sveriges billigaste kommuner. Vi är dock nöjda med denna lösning, det är okej, vi har valmöjligheter.

Nu har Mise räknat ut hur de ska fördyra våra levnadsomkostnader med cirka 200 euro eller mer per år. De tar ifrån oss våra valmöjligheter! De idiotförklarar människor, för de tror väl inte att människor kan sopsortera själva? Varför ska de annars tvinga på oss detta idiotsystem?

Vi sopsorterar och komposterar och kör bort alla restsopor. Vi har enbart några 100 m till återvinningscentral. Vi kostar inte MISE eller Renhållningen speciellt mycket och där har vi tydligen problemet. Vi ska kosta mer, mycket mer. Mise och Renhållningen ska tjäna mer på oss!

Det som händer när man tvingar på människor ett 4-facks eller 8-fackskärl är att soppåsar till brännbart kommer att bli fullt nästan på en gång, så vi kommer att tvingas till hämtning varannan vecka minst. Vi betalar idag ca 13,70 euro/månad för hämtning av brännbart och flerfackskärlen tycks enligt Renhållningens prislista kosta mellan 32,5 och 46,50 per månad. Hämtning mer sällan kan man tydligen INTE välja? I ett demokratiskt land? Mise ser tydligen transporterna som ett problem, men med deras krav så torde transporter öka än mer. Apropå klimatmål etc.

Sopdiktaturen Mise ska också försvåra för oss som försöker vara miljömedvetna på egen hand.

Vad ska vi göra nu? Flytta till annan, mer demokratisk kommun, med bättre villkor. Men ve och fasa – det ska ju bli kommunssammanslagning. Vad betyder det? Mise-diktatur i alla kommuner?

Vi funderade på om vi kunde minimera vårt brännbara avfall ännu mer och spara till vårens eldningstillfällen ute på vår fritidshastighet, men som det förefaller så måste man ändå tvingas in i systemet o ha hämtning en gång per månad för minst 32,5 per månad? Detta trots att vi knappt genererar hårda plastförpackningar, glas eller annat så att hämtning behövs en gång per månad? Som det är nu kör vi iväg sådant ca var 3:e månad.

Vad kan en vanlig enkel människa göra mot en DIKATUR som bara vill sko sig på den enskilda människan? VAD? Varför lyssnar inte Mise på sina kunder, utan bara kör över? Dåligt ledarskap och misstro på människor? Eller????

Mycket missnöjd

familj i Mariehamn