DELA

Sopa gärna i Mariehamn också

Ni ska ha ett stort tack, som städade upp vid Sviby-bron. Ni och många fler är välkomna att städa upp i Mariehamn.
Men tag stora borstar med er, för att få bort sanden som ligger på gator, gångbanor och cykelvägar i stora högar. För annars får det ligga kvar något år ännu.
”Flanören”