DELA

Sommarlovstider …

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret! Det är ett faktum att vuxna dricker större mängd alkohol vid fler tillfällen under sommaren då också ungdomars alkoholdebut ofta sker.

I år anordnades för första gången på länge en drog och alkoholfri skolavslutning ”Schools out festival” för högstadieungdomar på Lilla Holmen. Ett evenemang som lockade 270 ungdomar ut i sommarvärmen. Det ger oss en tydlig signal om att alkohol och drogfria alternativ är intressanta för denna grupp. Inte någon ungdom blåste positivt i blåskontrollen under kvällen. Det går inte att nog understryka vikten av att inte under några helst omständigheter ordna fester med alkohol för minderåriga. Vi vuxna måste vara överens om att ingen under 18 år ska dricka alkohol, använda tobak eller andra droger!

Hur kan vi föräldrar och vuxna agera för att fördröja debuten hos våra ungdomar?

– Tala med dina barn om alkohol, tobak och droger – information och fakta ger styrka att säga nej, att besitta kunskap inger trygghet.

– Förklara vad du är rädd att ska hända om ditt barn dricker alkohol. Alla barn mår bra av att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig.

– Var tydlig som förälder med vad som gäller – ha konsekvenser om överenskommelser bryts.

– Ha kontakt vuxna sinsemellan om hemkomsttider, skjutsar, oroväckande rykten – det är aldrig fel att visa oro och bry sig när det kommer till våra barn.

– Håll kontakt med barnet – gör upp gemensamt hur kontakt hålls när barnet är ute med kompisar.

– Lämna inte dina barn ensamma hemma en helg utan tillsyn hur skötsamma dina barn än är.

– Om du som förälder både varnar och tillåter blir det motstridiga signaler vilket leder till att förtroendet brister.

– Barn behöver inte en polare till – dem behöver en vuxen att lita på.

– En självklarhet – Langa inte! Det är olagligt och inte någon garanti för att de inte dricker mer än du köpt ut.

Kontakta barnskyddet om du misstänker att en ungdom far illa. Kontakta alltid polisen vid misstanke om narkotikaanvändning!

Kontakta fältarna om du känner dig osäker kring din ungdom eller har frågor på tel. nr: 0400 78 02 37

Glad sommar!

Landskapsregeringens operativa grupp som arbetar förebyggande mot risk- och missbruk på Åland.