DELA

Sommarlov innebär större risk

Sommarlovet är här, och med det en större risk att ungdomar kommer i kontakt med tobak, alkohol och narkotika.

Sommarlov och ledigt från skolan är underbart – barn och unga njuter av sköna läxfria dagar. Du minns säkert själv som vuxen alla känslor det innebar när du var barn att slippa skola och alla måsten! Sommaren innebär samtidigt en ökad risk att unga kommer i kontakt med droger. Även om de flesta unga inte använder tobak, alkohol eller andra droger så gör en del det.

Det är viktigt att som vuxen prata med sina ungdomar om vem de umgås med, om deras planer, och om förhållningssätt till tobak, alkohol och andra droger. Forskningen visar entydigt att vuxnas förväntningar är viktiga när det kommer till ungas val: Du behöver inte vara någon expert på substanser – huvudsaken är att du pratar med ditt barn och har tydliga förväntningar om att hen inte ska använda tobak, alkohol, cannabis eller andra droger.

Vuxenvandringar är ett bra sätt att finnas med där ungdomar rör sig. Vuxna på stan (Mariehamn) och vuxna i rörelse (Godby) har båda grupper på Facebook. Fältarna har tillsammans med föräldrar skapat en Facebook-grupp som heter Föräldrafront Åland, som är till för tonårsföräldrar och har syftet att bilda nätverk och kunna få en överblick över vad som händer bland unga på Åland.

Sommaren är också en tid då många vuxna använder alkohol i högre grad än under resten av året. För många ungdomar är det vuxnas alkoholbruk som skapar oro, inte eget eller jämnårigas bruk. När det gäller barns och ungas bruk påverkar ändå vad vuxna säger mer än vad vuxna gör. Oberoende av ditt eget bruk är det alltså värt att hålla en tydlig linje mot ungas bruk av alla sorters droger.

Det behövs ett helt samhälle för att uppfostra ett barn, brukar man säga. Vi kan alla vara med och påverka barn och unga i vår närhet, även om det inte alltid verkar så. Det gäller både egna, grannens och andras barn. Det är vi som gör samhället – hur vill du att det ska se ut?

Med önskan om en fin sommar,

OPERATIVA REFERENSGRUPPEN FÖR LANDSKAPETS ANDTS-POLITISKA PROGRAM