DELA

Som en bomb hos Å24

Vad är det Nya Åland vill med ettanrubrikerna om socialdemokraternas produktion av samhällsinformation som de önskar sända via Smedsböle?
Nyan tar tolkningsföreträde och påstår att Socialdemokraterna ska producera reklam som ska sändas via Smedsböle? Är det inte så att ni egentligen hade räknat med reklamintäkter till Åland24?… som ni nu går miste om. Ni hade inte räknat med i dagens marknadsekonomi att något politiskt parti skulle välja att producera egna program med samhällsinformation framom marknadsföring genom reklam. Det slog tydligen ner som en bomb hos er .

Ni valde att sprida ert tolkningsföreträde, att sossarna ska sända reklam via Smedsböle, till lantrådet, politiska partier, statsvetare och radion styrelse och radions reportrar. Ni försöker dessutom påföra Ålands radios VD och socialdemokraterna skuld och skam genom att få de politiska partiföreträdarna att svara på era reportrars vinklade frågor. Det är smaklöst . För er handlar det här bara om er egen Åland24 som går miste om reklamintäkter som ni kallt räknat med.

Jag har bott och levt så länge på Åland att jag genomskådar er. Jag minns vad som sändes inför valet 1995 via Smedsböle, jag minns också vad som snurrade på lokal-TV-kanalen inför valet 2007 och mer än det.
Anne-Helena Sjöblom
Jag konstaterar att inte ens Socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell anser att de program hennes parti önskade sända var ”samhällsinformation” utan en del i Socialdemokraternas valkampanj.
När det gäller rapporteringen har vi gjort bedömningen att detta är av allmänintresse och rapporterat om händelsen. Vi har publicerat reaktionerna som följt på att beslutet att sälja tv-tid till Socialdemokraterna nu kommit upp i ljuset, liksom Ålands radio och tv:s beslut att återkalla försäljningen. Vi har således utfört ett normalt nyhetsarbete.
Jonas Bladh
Chefredaktör