DELA

Som att göra vargen till fåraherde

Betänk följande. När liberalerna gick till val förra gången så svarade Lantrådet Viveka Eriksson, finansminister Mats Perämaa och social- och miljöminister Katrin Sjögren alla tre samstämmigt ”Jag anser absolut att näringsrätten har spelat ut sin roll på Åland och bör slopas” när de fick frågan i juniorhandelskammarens valmaskin.
När lagtingets parlamentariska kommitté, med företrädare för samtliga partier, för ett par år sedan grundligt behandlade frågan om Ålands nationalitetsskydd (hembygdsrätt, jorförvärvsrätt och näringsrätt) så protesterade och reserverade sig liberalerna Raija-Liisa Eklöw och Roger Eriksson mot själva syftet eller målsättningen med näringsrätten. Alla andra partier var överens om att målsättningen med näringsrätten är citat:
”Kommittén anser att näringsrättens målsättning är att näringsutövningen på Åland ska handhas av ålänningarna själva för att långsiktigt kunna upprätthålla och garantera sysselsättning och försörjning för den fast bosatta och svenskspråkiga lokalbefolkningen.
Genom att ålänningarna själva handhar och kontrollerar företagsamheten så finns även bästa möjliga förutsättningar för att det lokala näringslivet utvecklas och anpassas till de lokala, småskaliga och enspråkigt svenska förhållandena. Ett aktivt företagande bland den åländska befolkningen är också av stor vikt för självstyrelsens långsiktiga utvecklingsförutsättningar.”

Liberalerna är alltså idag, som enda parti på Åland, emot att näringsrättens ska vara ett nationalitetsskydd med målsättningen att näringsutövningen på Åland ska handhas av oss som bor här på svenska. Att bevara ålänningarnas svenska språk, kultur och traditioner är alltså något som liberalerna i förlängningen motsätter sig.
Med tanke på det här kan man med fog säga att det är som att låta vargen vakta fåren om vi låter liberalerna sköta näringsrätten. Att nu låta liberalerna förslå och genomföra förändringar i näringsrätten vore förmodligen ett dråpslag mot hela självstyrelsen och nationalitetsskyddet.

Jag hävdar att liberalernas synsätt och agerande bär i en riktning där hela självstyrelsen hotas inifrån. Betänk att det är samma grundorsak till att vi har nationalitetsskyddet som att vi har självstyrelsen. Om det inte finns en grund för nationalitetsskyddet (t ex näringsrätten) så finns det heller i förlängningen ingen grund för självstyrelsen.
Låt inte liberalerna hota hela självstyrelsen inifrån genom att rucka på en hörnsten i nationalitetsskyddet.
Anthonio Salminen (M)
http://tonysalminen.blogspot.com/