DELA

Solidaritet och medkänsla

Jag vill hjälpa. Vi har råd att ta emot flyktingarna. Vad kan jag göra. Plötsligt ändras hela bilden av den svåra situationen runt Medelhavet. Civilsamhället eller spontana frivilliga och deras organisationer sluter upp och möter flyktingsströmmen från Syrien för att ge nödvändig hjälp på den långa vägen till Tyskland eller något annat EU-land som erbjuder skydd från krig och bottenlös hopplöshet.

I åratal har vi sett hur högerextrema krafter hejdlöst spridit sin hatiska och omänskliga proganda mot utsatta mänskor och grupper som sökt skydd och försörjning i ett annat land. Ibland har det känts omöjligt att stoppa den odemokratiska och destruktiva politik som följt av de högerextremas retorik.

Länder som vi uppfattat som toleranta och öppna har långsamt förändrats och blivit alltmer nationalistiska och ovilliga att ta emot mänskor från andra länder. EU:s medlemsländer har i många fall börjar bygga murar och försvåra den fria rörligheten.

Det är därför en fantastisk förändring som nu sker. Mänskor som varit tysta länge står upp för flyktingarna. Visar medkänsla och gör konkreta insatser för att hjälpa. Media har snabbt anpassat sig till situationen och ger råd och stöd till dem som vill hjälpa. Ju fler vi är som visar vår solidaritet med flyktingarna desto mera ökar medmänskligheten i vårt samhälle och tränger undan de mörka krafter som vill skapa konflikter och hat mellan vi och de andra. Solidaritet och medkänsla skiljer mänskan från djuren.

I en globaliserad värld och ett integrerat Europa måste vi samarbeta och tänka långsiktigt annars kommer den ena katastrofen efter den andra att drabba oss alla.

Barbro Sundback (S)