DELA

Sök till högskolan nu!

Vi ser i dag att arbetsmarknaden uppskattar högskoleutbildning. Det lönar sig alltså för den som är ung eller för den som vill byta inriktning i arbetslivet att satsa på studier vid högskolor och universitet. De som studerar vid Högskolan på Åland är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden lokalt och även utanför Åland.
Utbildningsprogrammen vid vår högskola är särskilt anpassade till de åländska behoven och de som studerar här på hemmaplan får en nära kontakt med arbetslivet under studierna. Även för den som är ny på Åland eller som är på väg att flytta till Åland är Högskolan på Åland ett mycket bra val för att få den typ av utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar och för att få goda arbetslivskontakter under studietiden.

Du som i framtiden vill arbeta inom teknik, IT, ekonomi, administration, vård eller inom sjöfart, shipping, eller turism hittar utbildningar vid Högskolan på Åland. Det finns behov av utbildade inom alla dessa områden och det finns intressanta arbetsplatser inom dessa områden på Åland.
Antalet sökande till högskolor och universitet i Norden ökade mycket år 2009. Så var även fallet för vår högskola. Därför är det viktigt att du som vill skaffa dig ökad kompetens söker nu. Ansökningstiden är 15.3-15.4. Det är särskilt viktigt att lämna in ansökan i tid när det finns många sökande!
Agneta Eriksson-Granskog
Rektor, Högskolan på Åland