DELA

Sofflocket största partiet

Det låga valdeltagandet i Finlands kommunalval håller man på att ivrigt analysera. Det här är mina observationer.

Det intressantaste för Åland är om vi, som både väljare och/eller politiker, kan få lärorika insikter av den här typen av tendenser:
1. Man pratar om ”sofflocket” och antyder att icke-röstande medborgare är politiskt passiva.
Men jag anser att en stor andel av dem har blivit aktivt analyserande människor.
2. Den häftiga debatten i finska Finland tyder på det och på att folk förbereder sig mentalt för större förändringar vad gäller Finlands EU-medlemskap (läs galenskap). Det första steget, och första försöket, var Sannfinländarnas (SF) seger i riksdagsvalet 2011.

3. Men nu har folk börjat också inse hur de stora linjedragningarna mot allt mer centraliserat system påverkar också på kommunal nivå. Det betyder i klartext bättre möjligheter för EU att få igenom sina direktiv (läs utan folkets inblandning). När Sannfinländarna (SF) kritiserat EU men inte tagit klar ställning till att utträde ur EU så har många blivit tveksamma och inte röstat alls och den stora segern blev lite mindre (men dock betydelsefull). Den här nyansskillnaden vill inte media ta upp eftersom dimridån gagnar större partier. I vems händer är landets media?
4. Under den aktuella valomgången var det häpnadsväckande att se hur man från regeringsnivån basunerar för starka centralkommuner och samtidigt går kandidater från samma partier ute i kommuner och är helt emot några sammanslagningar (YLE 30.10.). Och jag frågar, ställer kandidater upp för värderingar som partiledningen inte mera står för? Vad är det för elitmänniskor(!) som sitter i regeringen egentligen?

5. På grund av allt detta har det också uppstått hela åtta stycken mindre partier (ännu utanför riksdagen) som ställde upp i valet. Men dem brukar inte media ta upp ens namnen på (bortsett en kort intervjurunda i YLE). Är detta demokrati och fri val?
6. Eftersom det är som det är så kan man förvänta sig en verklig batalj inför nästa riksdagsvaloch EU-val.
7. Som en lösning till demokratibristen och det låga valdeltagandet lanserades tanken om att få mer demokrati inom partierna (YLE 30.10.)!

Sammantaget, även de största partierna i Finland står nu för bara cirka 20% av drygt 57% (valdeltagandet) och inte för cirka 20% av 100%. Det kan man säga eftersom sofflocket funderar aktivt på ett steg nummer två och har inte passivt lämnat sina röster för dessa partier.
Merja Renvall