DELA

Söderlund, du har chefsansvar

Med anledning av Nya Ålands intervju med infrastrukturdirektör Kai Söderlund den 25 oktober.

Nej Kai Söderlund!

Du är chef och har chefsansvar för dina mellanchefer. Din nämnd, infrastrukturnämnden, har ingen chefsfunktion över någon anställd, inte ens över dig. Din chef med chefsansvar för dig är stadsdirektören. Sådan är organisationen i Mariehamns stad.

Du har som chef beslutat om hur organisationen ska se ut och vilka som ska vara chefer. För nämndens del är det du som enda föredragande och högsta chef som ansvarar för att förvaltningen fungerar enligt lagar och regelverk. Det är du som ska rapportera till nämnden om något fallerar i organisationen eller om någon tjänsteman bryter mot lagar eller regelverk.

I förvaltningsstadgans § 43 eller i någon annan paragraf finns ingen punkt som fritar dig från ditt chefsansvar eller ditt ansvar inför nämnden.

Lycka till med detta ditt uppdrag.

ROGER JANSSON
STADSFULLMÄKTIG SEDAN 1972