DELA

Socialvårdslagen ökar tryggheten

I dagarna har den nya socialvårdslagen debatterats i lagtinget. Liberala lagtingsgruppen anser att det är en av lagtingsperiodens viktigaste lagar, som syftar till att öka tryggheten och välfärden för ålänningarna. Nu ger vi alla som arbetar inom den här sektorn förutsättningar att samverka och att göra ett ännu bättre arbete!

Den nya lagen ger förutsättningar att ställa om till en hållbar socialvård, hållbara socialvårdssystem och fokuserar mera på det förebyggande hälsoarbetet, som ska ske tillsammans med flera aktörer. Vilket både gynnar individen och är hälsoekonomiskt smart.

Enligt lagförslaget ska individens behov vara styrande, och inte myndighetsstrukturer, vilket ses som positivt för oss liberaler! För i nuläget finns det hinder och gränser som försvårar samverkan. Vi måste sluta arbeta i stuprör och istället förhindra att någon faller mellan stolarna och istället se multiprofessionella team som en viktig framgångsfaktor.

Det är viktigt att socialvården är av hög kvalitet, att den fördelas efter behov, samt är tillgänglig och individanpassad. Viktigare blir nu individens självbestämmande, valfrihet samt delaktighet. När ett barn är klient ska barnet och barnets behov stå i centrum, precis som barnkonventionen förutsätter.

Anställda inom socialvården får nu, i den nya lagen, en skyldighet att anmäla missförhållanden, vilket vi anser att är bra och nödvändigt för ett systematiskt kvalitetsarbete. När vi planerar, utvecklar och utvärderar vården behöver vi ta med anhöriga och klienter så att vården blir klientsäker och klientorienterad.

Vi vill tacka alla som lagt ner mycket arbete på att ge remissutlåtanden, eller på annat sätt arbetat med lagen.

LIBERALERNAS LAGTINGSGRUPP

PERNILLA SÖDERLUND, VIVEKA ERIKSSON, INGRID ZETTERMAN, JOHN HOLMBERG, TORSTEN SUNDBLOM, MIKAEL STAFFAS OCH ROGER ERIKSSON