DELA

Socialvården måste samordnas

Bästa och möjligast rättvisa socialvård till alla invånare på Åland. Det är syftet med samordningen av den åländska socialvården i kommunernas socialtjänst KST.

I lagförslaget skrivs detta också på många ställen och Ålands handikappförbund stöder naturligtvis en reform som innebär en samordnad, rättssäker och likvärdig socialservice med större integritet och anonymitet för den som är i behov av servicen. Men gör lagförslaget detta på bästa sätt?

Som förslaget ser ut nu kommer samma typ av service att ordnas av olika organisationer. Stöd för närståendevård, färdtjänst och hemservice kommer till exempel fortfarande att hanteras av sexton kommuner om det berör äldreomsorg, medan de ska hanteras av KST om grunden för att man får denna service är att man har en funktionsnedsättning eller är i behov av en öppen stödåtgärd inom barnskyddet.

Personer med funktionsnedsättning måste även efter den föreslagna reformen vara i kontakt med flera myndigheter för att få sin vardag att fungera. De får vända sig till KST för att få till exempel färdtjänst, handikappanpassning av bilen och bostaden och personlig assistans. Hemkommunen kommer troligtvis fortsättningsvis att ha hand om utförandet av hemservicen och boenden för vissa grupper av personer med funktionsnedsättning inom ramen för de kommunala äldreboendena. ÅHS har hand om hemsjukvård och från FPA får man exempelvis olika typer av rehabilitering, handikapp- och vårdbidrag, pension, tolkningstjänster och ersättningar för läkemedel. För vissa former av rehabiliterings-och sysselsättningsåtgärder får man vända sig till AMS.

Vi anställda och ideellt aktiva inom handikappförbundet och framför allt Personligt Ombud kommer dagligen i kontakt med personer som inte får den service och det stöd som vi på Åland beslutat att man ska ha rätt till. Vi ser också hur samma lagar tolkas olika i olika kommuner och hur detta drabbar enskilda personer med sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Socialservice är något som berör oss alla som bor på Åland i olika skeden av våra liv. Som barn då vi går på daghem eller får hemvårdsstöd, som äldre då vi får hemservice eller en äldreomsorgsplats, eller precis när som helst då livet kan ta en oväntad riktning och vi blir i behov av utkomststöd eller får en funktionsnedsättning. Att få den service vi har rätt till ska vara självklart och enkelt.

Därför , för alla oss som bor på Åland behövs en snar samordning av hela den åländska socialvården.

Ålands handikappförbund