DELA

Socialen hade fel

Socialkansliet och socialnämnden i Mariehamn sa nej till att bekosta en del av en renovering som gjordes för att handikappanpassa vårt badrum. Det var fel enligt förvaltningsdomstolen. Jag hoppas att detta utslag kan leda till mer ifrågasättande. Från såväl nämnd som drabbade i framtiden.

Det har inte varit lätt för mig att driva detta ärende. Sjuk som jag är och dessutom okunnig om de lagar som reglerar detta. Däremot skulle man tycka att de anställda på socialkansliet och ledamöterna i socialnämnden har bättre insikter och kunskap eftersom de lever med dessa lagar som funnits i mer än 30 år.

Jag ansökte om stöd för en del av ombyggnaden av vårt badrum för att jag som drabbats av omfattande rörelse- och balanssvårigheter skulle ha en möjlighet att duscha.

I badrummet fanns ett badkar, som jag omöjligt kunde ta mig i och ur. Det blev nej i tjänstemannabehandlingen och även av socialnämnden.

Jag gick vidare till förvaltningsdomstolen som nu kommit med ett beslut. I det skrivs bland annat att ”förvaltningsdomstolens slutsats i detta fall är att Sundbergs ersättningsanspråk för renovering av badrum på ovan angivna grunder inte kan avslås i sin helhet som socialnämnden har gjort”.

Möjligen kunde man tro att jag jublar efter detta utslag för att ”proffsen” hade fel när de tolkade en lag som är mer än 30 år. Rimligtvis har denna lag använts flera gånger och som i mitt fall använts som bevis för att kommunen inte skall vara med om en finansiering av en bostadsanpassning eller annat föranlett av en svår sjukdom.

Jag jublar inte över att jag “vunnit” över stadens sociala instanser. Men jag hoppas att detta utslag kan leda till mer ifrågasättande i framtiden. Socialkansli och -nämnd bör vakna ur sin slummer och driva en politik som stämmer mer överens med den man skryter om och den verklighet man möter som sjuk.

Under resans gång har jag av socialchefens underställda kolleger direkt eller indirekt beskyllts för mobbing och drev mot socialchefen. Detta utan att någon ansvarig stigit fram och konstaterat att vi har rätt att ifrågasätta myndigheters beslut, det är en av grunderna för vår nordiska demokrati. Alla som skrev under detta upprop borde kanske idag skämmas?

Samtidigt har Mariehamns stad mer eller mindre som policy att överklaga beslut, som de egna invånarna driver och får rätt i, för att fördröja ärenden så länge som möjligt. Åtminstone verkar det så. Jag får räkna med att min hemkommun ogint försöker trilskas än en gång och vägrar att visa någon form av medmänsklighet med oss otursdrabbade. Troligtvis överklagar Mariehamn trots att det knappast blir ett annat utslag denna gång.

Samtidigt bör stadens politiker stiga fram och ge riktlinjen att även Mariehamns Stad skall följa de lagar och förordningar som finns. För i grund och botten är detta en fråga för stadens politiker, det är de som anger tonen. Skall vi i Mariehamn vara människofientliga eller ej?

JAN ERIK SUNDBERG