DELA

Socialdemokratiska kvinnors internationella kvinnodag

Den internationella kvinnodagen firas världen över den 8 mars. En dag då kvinnor uppmärksammas för sina insatser på olika områden.

Barbro Sundback har i en insändare gått händelserna i förväg, och framhåller de åländska socialdemokratiska kvinnornas (jämte hennes eget) avtryck i den politiska världen på Åland. Vackert så, ”Vem lyfter nu upp svansen på katten, om den inte gör det själv”, som numera avlidne president Koivisto uttryckte det.

Men var finns männen inom socialdemokratin? Har de aldrig gjort några avtryck i politiken? Har de ingen plats i Barbro Sundbacks värld? Om allt som framhålls i insändaren är enbart de socialdemokratiska kvinnornas förtjänst kan ifrågasättas. När satt de i sådan majoritet i landskapsstyrelse/regering/Lagting så att de enväldigt kunde genomföra alla de påstådda reformerna? Dessutom är inte alla genomförda ännu. Till exempel KST fördes i början fram som förslag från Obunden Samling, även om frågan då var alldeles för tidigt väckt för att vinna genomslagskraft. Norra Åland har sedan länge kunnat genomfört reformen, utredningar och kostnadsfördelningar var klara, men minister Fellman satte tummen ner för projektet, med hänvisning till att kommunreformen skulle genomföras först.

Att granska dem som makten haver är allmänhetens och massmedias uppgift. Att granska vart skattepengarna går, och hur de fördelas, ingår i den uppgiften. Det kan man inte kalla för ”drev”, men som ordspråket säger: ” Om man kastar en sten i vargflocken, ylar den varg som blir träffad”. Det vore mer klädsamt att man från de kvinnliga socialdemokraternas sida i stället för att yla om drev, visat i klara siffror att påståendena är felaktiga och osanna. Man väljer i stället att genom självförhärligande insändare framhålla den egna gruppens framgångar på den politiska arenan. Framgångar, som med viss fog kan ifrågasättas om de varit så framgångsrika och allenagörande för samhällets bästa alla gånger. Men som i vissa fall blivit nog så dyra för skattebetalarna.

För övrigt önskar jag alla de åländska kvinnorna, ung som gammal, oberoende av politisk partitillhörighet, lycka till i valet i höst.

RUNA LISA JANSSON