Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Socialdemokratisk socialpolitik

Vi har ett gemensamt genuint intresse i socialpolitik, vi hoppas på ert förtroende att få arbeta med våra frågor.

Vår linje presenterad i insändare: Förebyggande, rätt stöd & omsorg, god personalpolitik, nytänk om lönsamhet.

Vi vill se ett nytt, modigare mer långsiktigt och omfattande perspektiv gällande “lönsamhet” inom det sociala området. Lönsamheten syns inte samma budgetår eller mandatperiod. Uteblivna investeringar kostar mer på sikt oavsett var kostnaderna hamnar, det handlar om samma skattepengar. Runt människor i utanförskap, missbruk eller psykisk ohälsa finns ett helt samhälle som drabbas.

Vi vet att personalen är den viktigaste resursen, vi vet också att rekrytering av kompetent personal är svårt i dag och blir svårare. Vi vill ge personalen bättre arbetsvillkor och säkra personaltillgången.

Ge oss din röst, vi ger dig vårt engagemang.

SANTHA SÖDERBACK (S)

HENRIK LÖKEN LÖTHMAN (S)

JESSY ECKERMAN (S)

LENE- MAY LINDVALL (S)

WILHELM MATTSSON (S)