DELA

Socialdemokraternas tandlösa reform

I Nya Åland försvarar Camilla Gunell på insändarplats Socialdemokraterna på Ålands vilja att införa en allmän tandreform. Hon dementerar att Finlands finansminister och socialdemokraternas ordförande Jutta Urpilainen skulle ”vilja avskaffa FPA ersättningen för privat sjuk-, hälso och tandvård”. Hon hoppas att de Obundnas Jessy Hartvik skulle hålla sig till sanningen.
I samma tidning dementerar även SDP-ministergruppens sekreterare Tage Lindberg Urpilainens avsikter och betecknar Jessy Hartviks uttalande som ett missförstånd eller ett klumpigt försök att svartmåla sina politiska motståndare.
Antingen läser Tage Lindberg och Camilla Gunell inte vad som skrivs i finländska massmedier eller så slår de blå dunster i läsarnas ögon. På Vasabladets hemsida så står tydligt att Jutta Urpilainen uttryckligen vill avskaffa FPA-ersättningen för besök hos privatläkare. Hon föreslår att de här pengarna istället används inom den offentliga vården.

Att Lindberg och Gunell inte skulle vara medvetna om Jutta Urpilainens mål är osannolikt då hon redan våren 2009 ville att regeringen skulle utreda möjligheterna att avskaffa FPA-ersättningar för privat läkarvård.
Samlingspartiet i Finland tog avstånd från hennes förslag med motiveringen att flertalet av privatläkarnas patienter skulle gå över att använda offentliga vårdtjänster med ännu längre köer som följd.

Socialdemokraterna tycks inte förstå att en förflyttning av sjukförsäkringspengar till kommunernas kassa inte löser den offentliga sjukvårdens problem. Den offentliga sjukvården börjar fungera först när trycket av patienter minskar.
Nils Manelius (ObS)
kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Mariehamn