DELA

Socialdemokraternas arbete för Mariehamns bästa går vidare

Det Mariehamn våra föräldrar och deras föräldrar har byggt upp kommer Socialdemokraterna fortsättningsvis att kämpa för, trots det nederlag vi fick erfara i fullmäktige på onsdag.
Mariehamns socialdemokrater har 7 mandat av 27 i fullmäktige. Bryggan mellan vänstern och högern har alltid hängt på liberalerna. Idag har liberalerna 6 mandat. Skulle S och Lib rösta tillsammans så räcker inte de gemensamma rösterna för en majoritet. I fullmäktige röstade dock liberalerna med högern i nästan varje enskilt fall.
Socialdemokraterna är ensamma i sin strävan att garantera en service på en högre nivå än det lagstadgade, att utveckla och bibehålla kollektivtrafiken, att ha en servicelinje för de äldre och handikappade, att förbereda mottagande av flyktingar år 2013 och att grundrenovera Ålandsvägen.

Vi presenterade två förslag till finansiering:
1. En skattehöjning på en procentenhet som skulle ha genererat staden ca 2 miljoner mer i intäkter. Vi skulle ha kunnat amortera våra lån snabbare, samtidigt som vi skulle ha råd att investera i både Övernäs skola och Ålandsvägen.
2. Att följa ÅSUB:s prognos vilket skulle ge oss en halv miljon mer intäkter. Det skulle ha räckt mer än väl till bibehållen servicenivå och kollektivtrafik.
Mariehamns socialdemokrater har kämpat hårt och inte vikit från sin linje eller sina vallöften. Vi kommer inte att ge upp utan försöka bygga nya broar inför nästa års budget. Vi vill ännu tacka alla våra medlemmar och anhängare för det otroliga arbete ni gör. Vårt arbete för Mariehamns bästa går vidare!
Sara Kemetter, ordförande i Mariehamns socialdemokrater
Maria Antman, gruppanförande fullmäktigeledamot