DELA

Socialdemokraterna vill utveckla, inte avveckla

Socialdemokraterna värnar om den nordiska modellen med kommunalt självstyre där medborgarnas behov av vård, skola, omsorg och infrastruktur är i fokus med rätt till direkt påverkan, insyn och rätt till besvär.

Socialdemokraterna vill utveckla den kommunala sektorn – inte avveckla den. Vi ska inte, som liberalerna förespråkar, flytta kommunala kärnområden till landskapet så fort det kärvar.

Socialdemokraterna anser att landskapet primärt ska ansvara för självstyrelsen, lagstiftning och tillsyn av myndigheterna. Verkställigheten är kommunernas uppgift och ansvar.

Socialdemokraterna anser att utgångspunkten för en kommunreform kan vara tre kommuner, kanske kompletterad med något kommunförbund, för att garantera god och likvärdig kommunal service för alla ålänningar. Dagens kommunstruktur är hopplöst otidsenlig splittrad som den är på 16 kommuner.

Socialdemokraterna vill ha ett självstyrt Åland med kommunalt självstyre!

Karl-Johan Fogelström (S)