DELA

Socialdemokraterna vill trygga välfärden i staden

Socialdemokraterna vill ha en äldreomsorg som är värdig och nära. Ingen ska lämnas ensam. Vi vill ha en maxgräns för antalet elever per undervisningsgrupp i grundskolan. Vi ska satsa på tidiga stödinsatser i skolorna och barnomsorgen.

Socialdemokraterna anser att hyror och avgifter ska hållas låga för barn, ungdomar och vuxna som vill ta del av och delta i idrott och kultur. Höga avgifter diskriminerar.

Detta kräver resurser. Vidare krävs resurser för till exempel Ålandsvägen som är i bedrövligt skick och omgående måste åtgärdas. Stadens skuldsättning är skrämmande hög. Lägger man till skulderna i stadens bolag, vilket man bör göra, är skuldsättningen alarmerande. Staden behöver alltså resurser för välfärden, infrastrukturen och medel för att minska skuldsättningen.

Att som moderaterna i detta läge med alla trängande behov föreslå att sänka skatten är minst sagt oansvarigt och helt obegripligt. Moderaterna måste leva i en annan verklighet – eller tror moderaterna faktiskt att mariehamnarna ska svälja valfläsket. Fläsket riskerar nog fastna i vrångstrupen!

Socialdemokraterna vill trygga välfärden, sköta om infrastrukturen och lätta på stadens skuldbörda. För att ha en chans att något så när uppnå detta måste den skattenivå för år 2016 som stadsfullmäktige fastställde i våras bibehållas.

Karl-Johan Fogelström (S)

Stadsstyrelseledamot