DELA

Socialdemokraterna vill se krafttag mot mobbningen

Vi socialdemokrater är mycket oroade över att mobbningen ökat kraftigt i stans skolor som den senaste Kiva-rapporten visar. Man ser en ökning i hela grundskolan, från årskurs 1 till årskurs 9.

Mariehamn arbetar sedan flera år tillbaka med det evidensbaserade antimobbningsprogrammet Kiva. På landskapsnivå jobbar man envetet med den nya läroplanen som beräknas vara klar vintern 2018. Det är bra. Men vi i Mariehamns socialdemokrater har länge velat ge lärarna ännu fler verktyg i form av också andra framgångsrika metoder. Vi har dessutom påtalat vikten av förebyggande insatser, även före skolåldern.

Mariehamn har i dag ytterst kompetenta pedagoger och ledare, de flesta behöriga, vilket är glädjande och ger en god grund för verksamheten. Däremot märks det av att staden har sämre täthet av assistenter, speciallärare, kuratorer och skolpsykologer jämfört med övriga Åland. Det hänger i sin tur ihop med att Mariehamn får mycket mindre landskapsandelar per elev. Tyvärr kommer inte heller det det nya landskapsandelssystemet som föreslagits att innebära någon förbättring för Mariehamn i det här avseendet. Tvärtom.

Men allt är inte nattsvart. Mariehamn går bra ekonomiskt. Faktiskt väldigt bra. Hittills i år har det flutit in över 2 miljoner euro mer i skatter än beräknat. Så vi har råd att satsa på skolan. Och det vill vi socialdemokrater göra. Vi har redan otroligt fina skolor och kompetent personal. Men det räcker inte.

Vi måste bryta den här negativa utvecklingen NU och ge skolan de resurser som krävs för att alla skolbarn ska känna sig välkomna, trygga och kunna gå till skolan utan en klump i magen.

Tony Wikström (S)

och Sara Kemetter (S)

ledamöter i stadsstyrelsen