DELA

Socialdemokraterna vill ha dyr kollektivtrafik

Mitt inlägg om busstrafiken har fått gensvar som är mer ägnade åt att misstolka mina intentioner än att delta i en faktabaserad debatt om busstrafiken. En sådan skulle stöda den pågående utredningen om kollektivtrafiken. Generellt skulle jag också gärna se att socialdemokraterna framför sina åsikter medan jag framför mina och moderaternas. Det motsatta skapar bara förvirring.

Det är märkligt att Igge Holmberg och Anders Hallbäck (S) försöker göra mig och moderaterna till ansvariga för besluten om kollektivtrafiken. Vi är bara 7 av 27 i fullmäktige och flera budgetbeslut har varit enhälliga, det vill säga även socialdemokraterna har stått bakom dem.

Att jag skulle vara emot kollektivtrafik till Lotsgatan är rent förtal. Jag har, även i fullmäktige, påpekat behovet. Bilen uber alles skriver Igge och i realiteten har nog Igge och socialdemokraterna jobbat mer för bilarna när de motsatt sig lindringar i P-normen. Behovet av bil på Åland har också förstärkts då byggande i centrum hållits tillbaka och handeln flyttar till Maxinge medan administrationen (tills vidare) är kvar i Mariehamn.

Igge ifrågasätter min uppgift att en buss bör ha 10 passagerare för att i miljövänlighet matcha en personbil men hans argument kan behöva slipas lite. För Anders del hade det varit bättre att ge exempel på städer i Mariehamns storlek som har stadstrafik i stället för att påstå ”Isaksson drar till”.

Min uppfattning är att kollektivtrafiken är ett framtida alternativ. Den måste utgå från behoven, dvs användaren i centrum. Att ha 40 personers bussar att köra runt med många gånger mindre än 5 passagerare är inte hållbart. Vi måste också beakta trafiken i planeringen och förena resmålen. Jag noterar tacksamt att socialdemokraterna i likhet med mig är inne på att busstrafiken på Åland samordnas. Skulle vi dessutom låta den boende avgör sitt behov av parkeringsplats och bil blev det också få fler bussåkare.

Kiruna är intressant, där har man byggt upp en trafik för 18 000 invånare (jämför med Ålands 28 000) med en årlig subvention om cirka 400 000 euro. På Åland är subventionen 2.500.000 euro. Skillnaden räcker till mycket samhällsservice som behövs bättre. Anders tar ett retoriskt tveksamt grepp då han skriver: i Kiruna är trafiken gratis för den som betalar ett årskort och likaså gratis för icke kommunmedlemmar som betalar normal taxa.

Kiruna är ett exempel att studera noggrannare för alla inblandade vilket förhoppningsvis skulle ge en sakligare debatt.

Lennart Isaksson, MSÅ