DELA

Socialdemokraterna vill förverkliga Övernäs skola

Det är ingen tvekan. Mariehamns socialdemokrater vill förverkliga Övernäs skola enligt de skissritningar som eleverna och lärarna röstat fram och som stadsfullmäktige enhälligt godkänt. Vi vill ha en skola av bra kvalitet som håller för många generationer framåt. En energisnål byggnad med bra ventilation och pedagogiskt fungerande utrymmen.

Vårt politiska mål är att förverkliga ombyggnaden och renoveringen av Övernäs skola, men vi antar på goda grunder att priset blir bra mycket högre än budgeterat. Ska projektet ros i land så behöver stadens övriga partier visa handlingskraft och vilja att satsa ekonomiskt på projektet.
Sara Kemetter (s)
Karl-Johan Fogelström (s)
Maria Antman (s)
Anders Hallbäck (s)
Igge Holmberg (s)
Christian Beijar (s)
Barbro Sundback (s)
Ulla Andersson (s)
Henrik Löthman (s)
Linda Söderström (s)
Mats Boman (s)
Kaveh Bahar (s)
Maria Hajo (s)
Martin Nilsson (s)