DELA

Socialdemokraterna värnar åländska intressen i EU-valet

När jag som ordförande för Ålands socialdemokrater skulle föreslå ett vägval för partistyrelsen beträffande EU-valet 2014 upplyste jag nogsamt styrelsen om att ifall vi väljer att fortsätta vårt samarbete med SDP – och därmed inte stöder Britt Lundberg – så kommer vi att bli beskyllda för att inte vara ”åländska”. Dessa förväntade beskyllningar kommer nu från olika håll och jag hävdar att inget kan vara mera felaktigt.
Vårt beslut att inte avbryta vårt långvariga samarbete med SDP kring EU-val, tar sin utgångspunkt i hur Ålands socialdemokrater bäst kan bidra till att säkra åländskt inflytande i EU-parlamentet, hur vi på bästa sätt kan utveckla de goda kontakter vi redan skapat och hur vi kan finna nya kanaler för ökad påverkan.
Det är min övertygelse att Åland behöver fler vänner och kontakter i EU-parlamentet i takt med att parlamentets roll ökar och förstärks.

Det skulle inte gynna åländska intressen att försämra de goda samarbetsmöjligheter vi har med SDP då vi behöver deras stöd i många viktiga frågor. På den gemensamma agendan finns i dagsläget självstyrelselagsrevisionen, justering av avräkningen, vindkraftsstöden, extra anslag för infrastruktursatsningar och mycket annat.
Därför ser vi med tillfredsställelse på den överenskommelse vi uppnått med SDP om att en av medarbetarna i den finländska delegationen i EU-parlamentet ges ett särskilt uppdrag att bevaka åländska frågor. Vi har utlyst en intresseanmälan för medarbetartjänsten i tidningarna och glädjande är att flera kvalificerade ålänningar redan anmält sitt intresse för jobbet.

Oberoende vad som sker med SFPs mandat i parlamentet, har vi alltså på detta sätt förstärkt de åländska möjligheterna till inflytande i parlamentet.
Jag har som lantråd goda erfarenheter av samarbetet med SFP och ALDE-gruppens representanter Carl Haglund och därefter Nils Torvalds, likaväl som medarbetarna Wille Valve och Mats Löfström varit värdefulla kontakter under tidigare mandatperiod. Det bästa utfallet är förstås om både SFP och SDP får säte i parlamentet och Åland genom båda partigrupper har medarbetare som jobbar för våra intressen.
Detta breddade kontaktnät gör att vi undviker risken med att lägga alla ägg i samma korg, dvs att alla åländska kontakter till parlamentet går via Svenska folkpartiet.
Socialdemokraternas medarbetare och våra kontakter till S&D-gruppen är en viktig säkerhetsventil ifall Svenska folkpartiet inte lyckas knipa Finlands 13:e mandat. Hur det går i valet beror på valdelagandet och väljarnas önskan. Jag önskar alla kandidater lycka till i valet och uppmanar alla röstberättigade att ta tillvara sin demokratiska rätt att rösta den 25 maj!
Viktigast av allt är att vi tillsammans tar ställning mot den främlingsfientlighet som tyvärr ökar i Europa.
Camilla Gunell
Ordförande Ålands socialdemokrater