DELA

Socialdemokraterna sparar inte på gamla och sjuka

Chefredaktör Niklas Lampis analys av socialdemokraternas ekonomiska politik stämmer inte. Vår linje är konsekvent och långsiktig. Åland ska hantera den ekonomiska nedgången på ett ansvarsfullt sätt, men inte genom att spara på gamla och sjuka. Vem ska försvara de svaga i samhället i hårda tider om inte vi gör det? Att Mariehamns stad anställer städerskor på 77 procent eller 83 procent av heltid har ingen effekt på landskapets ekonomi. Städerskornas arbetstid handlar mera om att stadens anställda ska behandlas lika.

Sparåtgärder inom landskapsförvaltningen kan bara göras genom strukturella förändringar, privatiseringar eller eventuella nedläggningar av verksamheter som inte tillhör samhällets kärnuppgifter. Vi vill också diskutera hur man ökar landskapets inkomster.
Strukturella förändringar har vi krävt länge, bland annat för gymnasieutbildningen, ledningssrtukturerna i Ålands hälso- och sjukvård och landskapets centralförvaltning samt en effektivare kommunal struktur. Likaså har vi efterlyst moderniseringar inom skärgårdstrafiken, servicen till primärnäringarna och försöksstationen. Socialdemokraterna föreslår också att provborrningar för Föglötunneln stoppas och att projektet läggs i malpåse, att sjösäkerhetscentret och smådjurskliniken Zodiaken privatiseras, jordbruksstöden ses över och skärs ned och att det allmänna skatteavdraget tas bort.

För att det politiskt skall gå att genomföra stora förändringar i den offentliga servicen krävs allpartilösningar där regerings- och oppositionspartierna kommer överens. Annars finns det en stor risk att förändringsförslagen inte går igenom i lagtinget eller omkullkastas efter nästa val. Det har vi många exempel på.

Vi diskuterar gärna regeringens förslag men kommer ihärdigt att slå vakt om vård, skola och omsorg. Vår uppfattning är att gamla, sjuka, barn, funktionshindrade samt miljön ska skyddas från nedskärningar. På vilket sätt ska en sjuk människa spara? Är ökad ohälsa för någon en bra sparåtgärd? Sparar vi verkligen genom att stänga en långvårdsavdelning då kostnaderna förs över på andra avdelningar inom ÅHS, kommunerna eller anhöriga? Att riskera de äldres välbefinnande är att öka otrygghet och lidande vilket enligt vår ideologi är mycket osolidariskt. Det är de som redan har mycket, är starka och friska som ska ta det största sparansvaret.
Nu vill det bli precis tvärtom.

Det finns skäl att ta den nuvarande situationen på allvar. Däremot löses inte problemen genom panikartade åtgärder där man hugger lite här och där i landskapets offentliga service. Inget parti lyckas spara de summor klumpsumman minskar med just nu utan att ta i bruk landskapets besparingar.
Vi kommer att tvingas modernisera landskapets ekonomi och förvaltning, vilket också talman Roger Nordlund framhållit, eftersom tidigare regeringar inte gjort tillräckligt. Alla minns vi hur den förra regeringen sprack när liberalerna inte klarade av att förändra museibyråns förvaltning. Nu sätter minskad klumpsumma och flitpengar press på regeringen att åstadkomma dessa förändringar. För vår del vill vi se en modernare och effektivare struktur, inte förslag som tar Åland 20 år tillbaka i utvecklingen.
Mariehamn den 23.9.09
Barbro Sundback (S)
Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)