DELA

Socialdemokraterna ger stabilitet

Röstar du på en socialdemokrat så vet du vad du får. Det har varit min paroll under åren.
Socialdemokratin står för den nordiska modellen med skattefinansierad generell välfärd. Jag har under min tid som finansminister försökt värna om att välfärden, den offentliga servicen till medborgarna ska bestå. Också i sämre tider. Därför har det varit viktigt för oss i samarbetet med Centern och Frisinnad samverkan att även spara resurser för framtiden.
Vi har under åren fonderat många miljoner. I utjämningsfonden finns nästan 50 miljoner euro för att bättre möta sämre tider. Jag är inte pessimist, men i alla konjunkturer kommer det svackor. Då gäller det att ha lite på kistbotten, så att inte människor omedelbart behöver permitteras eller bli arbetslösa.

Även den goda, högt prioriterade hälso- och sjukvårdens kostnader ökar alltjämt. Då är vi ännu bara i början av utbyggnaden inom äldreomsorgen. Ännu finns det åtskilliga förbättringar att göra. Särskilt för de människor och pensionärer som lever under fattigdomsgränsen.
Vi har inte varit rädda för stora reformer. Ett nytt landskapsandelssystem ger kommunerna förstärkt ekonomi för bättre service. Skolreformen på gymnasialstadiet måste genomföras för att bättre kunna utnyttja skolornas samlade resurser och ge de studerande ökade valmöjligheter. Ett mycket progressivt miljöhandlingsprogram har vi antagit. Många lagar har vi tagit fram och gett till lagtinget.

Socialdemokraterna har under de senaste tre åren visat att vi nu liksom tidigare är ett regeringsdugligt parti som, trots ideologiska skillnader, kan samarbeta och finna goda lösningar. Därför är det viktigt att Ni, väljare, fortsättningsvis ger mitt parti Ert stöd för att fortsätta det nödvändiga reformarbetet, skapa ekonomisk stabilitet och ökad trygghet för alla människor i vårt samhälle. För egen del finns jag troget kvar hos partiet och bistår med min erfarenhet.

Lasse Wiklöf (s)